Publiczne Pozytywne Przedszkole
w Juszkowie

Dokumenty przedszkola

Ustawa z dnia 28.07.2023 r. o zmianie ustawy- Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw nakłada na przedszkole obowiązek posiadania standardów ochrony małoletnich. Standardy te to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko dla dzieci.

Poniżej znajdują się zasady, które zostały wprowadzone w naszej placówce.