Publiczne Pozytywne Przedszkole
w Juszkowie

O nas

Przedszkole jest placówką publiczną i powszechnie dostępną w ramach sieci przedszkolnej Gminy Pruszcz Gdański. Organem prowadzącym jest Fundacja Pozytywne Inicjatywy, która współpracuje w tym zakresie z Gminą Pruszcz Gdański.

Przedszkole to miejsce z rodzinną atmosferą zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Gminy. Placówka oferuje profesjonalną opiekę i edukację opartą o najnowsze metody i nowoczesną infrastrukturę.

W ofercie znajduje się również edukacja twórczego i aktywnego rozwoju dziecka, język angielski, rytmika, zajęcia z logopedą i psychologiem oraz ruch na świeżym powietrzu na placu zabaw i w ogrodzie edukacyjnym.

Każde dziecko jest traktowane indywidualnie. Zadaniem nauczycieli i pedagogów jest prowadzenie dzieci do samodzielnego dochodzenia do wiedzy i poszukiwania nowych rozwiązań poprzez bezpośrednie doświadczanie.

Placówka oferuje:

Dla dzieci:

 • atrakcyjne formy zabaw i zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bogato wyposażonych salach zabaw prowadzonych przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę,
 • indywidualne i podmiotowe traktowanie każdego dziecka,
 • miłą i serdeczna atmosferę w czasie pobytu w przedszkolu oraz pełną akceptację,
 • wsparcie każdego w trudnych sytuacjach,
 • spacery i wycieczki do różnych ciekawych miejsc w najbliższej okolicy,
 • udział w przedstawieniach teatralnych, uroczystościach przedszkolnych i konkursach,
 • spotkania z ciekawymi osobami (np.: policjant, stomatolog, strażak),
 • udział w warsztatach tematycznych, organizację balu karnawałowego, organizację mikołajek, dnia dziecka z udziałem animatorów, udział w zajęciach dodatkowych,
 • wsparcie ze strony psychologa i logopedy.

Dla rodziców:

 • wspieranie działań wychowawczych,
 • fachową opiekę dla dzieci w czasie godzin pobytu,
 • pełnienie funkcji doradczej w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 • przekazywanie na bieżąco rzetelnej i obiektywnej informacji o postępach lub trudnościach w nauce i zachowaniu dziecka,
 • udział w spotkaniach i zajęciach otwartych prezentujących postępy dziecka,
 • komunikację w oparciu o aplikację Livekid.

Opłaty: obowiązują według przepisów dotyczących przedszkola publicznego:

5 godzin bezpłatnie, każda dodatkowa godzina 1,30 zł + opłaty za wyżywienie (wg. aktualnej stawki usługi cateringu)