Publiczne Pozytywne Przedszkole
w Juszkowie

Rekrutacja

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

mamy jeszcze wolne miejsca w grupach trzylatków, czterolatków oraz sześciolatków (zerówka) na nowy rok szkolny.

Poniżej harmonogram rekrutacji uzupełniającej do przedszkola. Zapraszamy!

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie przedszkola/ u dyrektora, wrzucając do skrzynki pocztowej przy wejściu do przedszkola lub wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Publiczne Pozytywne Przedszkole w Juszkowie, ul. Zakątek 3, 83-000 Juszkowo.

Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2024/2025: