Publiczne Pozytywne Przedszkole
w Juszkowie

Rekrutacja

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Nadal trwa rekrutacja do Publicznego Pozytywnego Przedszkola w Juszkowie.

Wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w Publicznym Pozytywnym Przedszkolu w Juszkowie.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przebiegu rekrutacji i podpisania umowy po jej zakończeniu można uzyskać pod numerem telefonu Publicznego Pozytywnego Przedszkola w Juszkowie 883 844 633 lub mailowo pisząc na adres przedszkola: przedszkole.juszkowo@pozytywneinicjatywy.pl.

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o zwrócenie uwagi na dokładne wypełnienie dokumentacji oraz dostarczenie wszystkich wymaganych załączników.

Informację o wynikach przebiegu rekrutacji do Publicznego Pozytywnego Przedszkola w Juszkowie otrzymają Państwo w mailu na adres podany w dokumentach rekrutacyjnych.

Dokumenty do pobrania