Publiczne Pozytywne Przedszkole
w Juszkowie

Rada Rodziców przy PPP w Juszkowie

Przewodnicząca- p. Kinga Żyndul

Zastępca- p. Marcin Góralski

Skarbnik- p. Alina Nesterenko