Publiczne Pozytywne Przedszkole
w Juszkowie

Płatności

Płatności za przedszkole należy dokonywać do 5-tego dnia każdego miesiąca.

Opłaty za przedszkole prosimy dokonywać na konto bankowe nr:

79109011020000000135269546

W tytule przelewu należy podać: JUSZKOWO, NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA + MIESIĄC za jaki wnoszona jest opłata.

Koszt dziennego wyżywienia w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 19,01 zł.

Płatności można również dokonać za pomocą aplikacji Livekid.