Publiczne Pozytywne Przedszkole
w Juszkowie

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy, Pracownicy Placówek Pozytywnych Inicjatyw!

Z okazji Święta Edukacji Narodowej, w imieniu Zarządu naszej organizacji, chcielibyśmy Państwu podziękować za codzienną pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży uczęszczających do naszych placówek. Wspólne, nieustanne podejmowanie różnych wyzwań owocuje tym, że mają one dostęp do nowoczesnej edukacji i profesjonalnej opieki. Otrzymują solidne wykształcenie i bardzo dobre warunki rozwoju.

Każdy zaś dzień przynosi nowe cele i możliwości. Z tej racji chcemy życzyć Wam, abyście mądrze umiały i umieli z nich korzystać i do nich dążyć. Niech nadal kieruje Wami otwartość, tolerancja, gotowość do dialogu (czasem niełatwego) i ciekawość świata, abyście byli jak najlepszymi i wiarygodnymi przewodniczkami i przewodnikami powierzonych nam wychowanków. Niech świadomość wagi i znaczenia Waszego wysiłku w kształtowaniu nowego pokolenia będzie pozytywną motywacją do codziennej pracy.

Z wyrazami szacunku Zarząd Pozytywnych Inicjatyw