Publiczne Pozytywne Przedszkole
w Juszkowie

Oficjalne otwarcie przedszkola

Pierwszego września, miało miejsce uroczyste otwarcie naszego przedszkola. W wydarzeniu tym wzięli udział licznie zgromadzeni Rodzice przedszkolaków, Przedszkolaki, Nauczyciele i Opiekunowie, Pani Dyrektor placówki oraz zaproszeni goście. Wśród nich Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak oraz jej zastępcy Pan Andrzej Chmielewski oraz Pan Daniel Kulkowski, Pan Senator Ryszard Świlski, Zarząd Pozytywnych Inicjatyw, liczni Radni na czele z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Markiem Kowalskim, Starostą Gdańskim Panem Marianem Cichoniem, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na czele z Panem Dyrektorem Marcinem Fuchsem i Pomorskiego Funduszu Rozwoju oraz liczni przedstawiciele lokalnej społeczności. Jako pamiątkę wydarzenia przed budynkiem zasadzono jabłoń.